Pracodawca – na jakie środki śledzenia pracownika może sobie pozwolić?

W dzisiejszym środowisku biznesowym pracodawcy często sięgają po różne narzędzia monitoringu pracowników. Jednak istnieją pewne granice, które nie mogą być przekroczone. Na jakie formy kontroli może sobie pozwolić pracodawca?

Czy śledzenie pracowników jest legalne?

Zgodnie z Kodeksem Pracy (KP) monitoring wolno stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić pracodawcy. Aby monitoring był zgodny z prawem pracodawca powinien poinformować pracowników o jego wprowadzeniu nie później niż dwa tygodnie przed włączeniem.

Szukasz więcej informacji na temat legalności śledzenia w pracy? – sprawdź na GoWork.pl


Dlaczego pracodawcy decydują się na śledzenie pracowników?


Pracodawcy decydują się na śledzenie m.in. z następujących powodów:

  • Zapobieganie instalacji złośliwego oprogramowania;
  • Kontrola czasu w przypadku osób pracujących zdalnie;
  • Kontrola miejsca w przypadku osób wyjeżdżających do pracy w terenie.

Najczęściej stosowane środki śledzenia pracowników

Monitoring  wideo na terenie przedsiębiorstwa
Pracodawca może wprowadzić monitoring jedynie w formie rejestracji obrazu. Nagrywanie dźwięku nie jest dozwolone. Podgląd nie może być stosowany w pomieszczeniach sanitarnych

pexels-scott-webb-430208.jpgMonitoring komputera pracownika
Zgodnie z RODO monitoring nie może dotyczyć czytania prywatnych maili, nawet wysłanych z firmowej poczty. 

Systemy GPS
Systemy GPS stosowane są w przypadku pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki poza siedzibą firmy. 

Konsekwencje wynikające z nielegalnego monitorowania pracowników


Pracodawca nie może bez uzasadnienia zastosować monitoringu jedynie części zespołu. Tego typu zachowanie nosi bowiem znamiona mobbingu lub dyskryminacji. Zgodnie z art. 94 [3] Kodeksu pracy pracownik może w takiej sytuacji domagać się odszkodowania.

W przypadku kiedy łamane jest prawo do prywatności, pracodawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 218 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).

Konsekwencją nielegalnego monitorowania pracowników może być także naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych (art. 107). W tej sytuacji pracodawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat dwóch.

Podsumowując. Pracodawca ma prawo do monitorowania przebiegu pracy. Musi on jednak zadbać o poinformowanie pracownika, a sam zakres monitorowania powinien być uzasadniony.

Oceń artykuł: Pracodawca – na jakie środki śledzenia pracownika może sobie pozwolić?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5