Co dostaje żołnierz WOT?

Jest wiele pytań, które prawdopodobnie będziesz musiał sobie zadać szukając pracy na arenie World Of Warships (WOW). Oczywiście musisz wiedzieć, co przeciętny żołnierz WOT dostaje za swoje wynagrodzenie, umiejętności, dodatki, dodatek mieszkaniowy itp.

Basic Allowance for Housing (BAH)

Basic Allowance for Housing to wojskowy zasiłek, który pomaga członkom służby w opłaceniu mieszkania poza bazą. Nie pokrywa on jednak wszystkich wydatków. Jeśli członek służby ma kredyt hipoteczny lub jeśli jego czynsz jest wyższy niż stawka BAH, będzie musiał pokryć różnicę.

Do niedawna BAH miał pokrywać 80% kosztów życia poza bazą. Od 2008 roku stawka ta jest bezpośrednio związana z kosztami wynajmu na lokalnych rynkach.

Bronne Biuro Zarządzania Podróżami (DTMO) zajmuje się administracją BAH i publikuje aktualne stawki w grudniu każdego roku. Stawki te mogą jednak ulec zmianie.

Stawki różnią się w zależności od miejsca stacjonowania członka i liczby osób pozostających na jego utrzymaniu. Ranga i grupa zaszeregowania członka wpływa również na wysokość otrzymywanej przez niego BAH.

Kalkulator BAH może pomóc Ci dowiedzieć się, jakiej kwoty możesz oczekiwać. Wymaga on podania kodu pocztowego, roku i grupy zaszeregowania.

Zamorski dodatek mieszkaniowy (OHA)

Zamorski dodatek mieszkaniowy (OHA) to miesięczny dodatek przyznawany członkom wojska stacjonującym za granicą w celu zrekompensowania kosztów wynajmu i opłat za media. Program kosztuje około 2 miliardów dolarów rocznie i jest wypłacany ponad 55 000 członków służby.

Wysokość OHA zależy od stopnia i grupy zaszeregowania członka. Maksymalny limit czynszu jest oparty na średnim koszcie wynajmu w danym rejonie. Pod uwagę brana jest również wielkość rodziny.

OHA ma na celu pokrycie części wydatków mieszkaniowych, w tym czynszu, opłat za media i bieżącego utrzymania. Ma on pomóc członkom służby w uzyskaniu odpowiedniego mieszkania w cywilnej dzielnicy, ponieważ wiele baz wojskowych znajduje się w rejonach o wysokich kosztach utrzymania.

Zasiłek dla członka służby zależy od jego grupy zaszeregowania, liczby osób pozostających na jego utrzymaniu oraz lokalizacji bazy. Wysokość OHA jest różna, ale zazwyczaj jest porównywalna do rzeczywistego kosztu wynajmu i usług komunalnych.

Umiejętności i atuty

Dobre zrozumienie umiejętności i atutów jest koniecznością podczas gry żołnierzem WOT. Możesz je wykorzystać, aby poprawić swoje wyniki w walce, a nawet zmienić jej przebieg.

Możesz sprawdzić, jakie umiejętności i atuty są dostępne dla członków twojej załogi, najeżdżając kursorem na ikony w panelu załogi. Pierwsza umiejętność lub atut pojawi się jako symbol plusa. Kiedy dana umiejętność lub atut osiągnie 100%, nowa ikona zastąpi symbol plusa.

Kiedy członek załogi będzie zdobywał doświadczenie podczas walki, uzyska wyższe rangi. Liczba przyznanych rang zależy jednak od ich roli. Ładownicy zaczynają od najniższej rangi, a dowódcy od najwyższej. Strzelcy i kierowcy zaczynają od drugiej najwyższej rangi.

Mimo że możesz mieć pokusę wybrania wszystkich dostępnych umiejętności i atutów, powinieneś oszczędzać siły na te ostatnie. Opóźniony wybór umiejętności lub atutu jest korzystny podczas przekwalifikowania.


Oceń: Co dostaje żołnierz WOT?

Średnia ocena:4.81 Liczba ocen:11