Jak wygląda pomoc prawna dla frankowiczów?


Jak wygląda pomoc prawna dla frankowiczów?

Po 2004 roku rozpoczęła się w Polsce moda na branie kredytów we franku szwajcarskim. Niewiele osób zdawało sobie wówczas sprawę, że podpisywana umowa przerzuca ryzyko wyłącznie na konsumenta — przy jednoczesnym zwolnieniu banku z odpowiedzialności. Rezultatem były duże straty finansowe wynikające ze wzrostu rat. Na szczęście obecnie istnieją na rynku kancelarie prawne pomagające uporać się z tym problemem.

Etap wstępny to głównie weryfikacja dokumentów

Wspomniane we wstępie kancelarie to specjalistyczne biura zatrudniające wykwalifikowanych prawników, którzy są doskonale obeznani w omawianej tematyce. Świadczą oni usługi przede wszystkim w zakresie odzyskiwania całkowitego lub przynajmniej częściowego zwrotu wpłaconych środków pieniężnych. Pierwszym krokiem jest zawsze przesłanie dokumentów kredytowych drogą mailową i poczekanie na to, aż zostaną bezpłatnie przeanalizowane przez fachowców pod kątem zgodności z przepisami prawa bankowego, cywilnego, a nawet dewizowego. Następnie Frankowicz musi osobiście pojawić się w kancelarii, gdzie zostają mu przedstawione potencjalne kierunki działań i konkretne możliwości, jakie stwarza oficjalne wystąpienie z powództwem sądowym przeciwko instytucji bankowej. Po przeprowadzeniu dogłębnej rozmowy klient podejmuje ostateczną decyzję.

Unieważnienie umowy jako cel nadrzędny 

 Pomoc prawna dla Frankowiczów w swoim najbardziej zaawansowanym wymiarze koncentruje się na przygotowaniu odpowiedniego pozwu i złażeniu go w sądzie rejonowym bądź okręgowym — zależnie od wysokości dochodzonego roszczenia (granica to 75 000 zł). Celem jest oczywiście całkowite unieważnienie umowy kredytowej. W razie pozytywnego rozstrzygnięcia zostaje ona uznana za nigdy nie zawartą, a bank ma obowiązek zwrócić konsumentowi dotychczasowe świadczenia, czyli różnicę pomiędzy spłaconą kwotą a udzielonym kredytem. Jeśli zaś chodzi o samego kredytobiorcę, to oddaje on wyłącznie kapitał wypłacony przez instytucję — bez żadnych odsetek ani dodatkowych prowizji. Ma przy tym przywilej rozłożenia należności na dogodne dla siebie raty (artykuł 320 Kodeksu postępowania cywilnego). Najważniejszą korzyścią jest zachowanie nieruchomości idące w parze z odzyskaniem pełnej zdolności kredytowej. 

Zmiana pierwotnych warunków

Niekiedy ze względów proceduralnych albo prawnych nie istnieje możliwość skutecznego unieważnienia umowy. W takiej sytuacji kancelaria proponuje zazwyczaj dążenie do uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone. Oznacza to, że świadczenie nadal obowiązuje, lecz kwota kredytu zostaje ponownie dokładnie przeliczona — tym razem po kursie złotówki, z pominięciem zapisów niekorzystnych dla klienta. Trzecią istotną opcją jest znaczne zniwelowanie rat poprzez podpisanie wzajemnej ugody. Nierzadko rozwiązanie to okazuje się wyjątkowo opłacalne z punktu widzenia Frankowicza, gdyż nie generuje aż takiego ryzyka niepowodzenia jak klasyczne postępowanie sądowe. Dodajmy, że przy wyborze kancelarii prawnej warto zwrócić uwagę na jej renomę, doświadczenie rynkowe, kwalifikacje zatrudnionych specjalistów oraz kulturę obsługi telefoniczno-elektronicznej. 

Niezbędnych informacji prawnych do przygotowania publikacji dostarczyła: https://kancelariafrankowicza.pl/


Oceń: Jak wygląda pomoc prawna dla frankowiczów?

Średnia ocena:4.93 Liczba ocen:9