Czy Rosja jest w unii europejskiej?

Czy Rosja ma wpływ na Unię Europejską? Jak ten wpływ wpływa na polityczne i ekonomiczne interesy Unii Europejskiej?

Wpływ Rosji w Europie

Unia Europejska i Rosja toczą otwartą walkę o normy postępowania międzynarodowego. Ich niezgoda sprowadza się do różnic między liberalnym uniwersalizmem a autorytarnym etatyzmem. Dlatego tak ważne jest, aby UE wzmocniła swoją odporność i pokazała Moskwie, że jej porządek światowy jest realny.

Dążenie Rosji do zdominowania porządku światowego jest wyzwaniem dla Europy. Ale działania Moskwy nie są jedynym sposobem, w jaki próbuje ona podważyć politykę europejską. Na przykład Rosja dąży do demontażu pozimnowojennego porządku europejskiego od wewnątrz.

Rosyjskie operacje są często prowadzone przez rozproszonych agentów Moskwy i nie są dobrze skoordynowane. Co więcej, mają na celu wykorzystanie istniejących wcześniej rozłamów. Oznacza to, że Moskwa musi być w stanie wykorzystać szeroki wachlarz zagrożeń, w tym korupcję i manipulacje medialne, aby osiągnąć swoje cele.

Ponieważ rosyjska realpolitik i liberalny porządek międzynarodowy UE różnią się od siebie, nie ma jednej polityki, która skutecznie sprostałaby temu normatywnemu wyzwaniu. Ponadto rządy europejskie muszą współpracować, aby kształtować wybory polityczne Rosji.

Rosyjska rywalizacja geopolityczna z UE

Wschodnie sąsiedztwo Unii Europejskiej to kompleks geopolityczny. Jest to region, w którym nakładają się na siebie strefy wpływów i gdzie istnieją dwie wielkie potęgi, które rywalizują o wpływy polityczne i strategiczne.

Co więcej, oba kraje realizują strategie kształtowania krajów sąsiednich. Unia Europejska stoi jednak przed wieloma wyzwaniami, a Rosja stara się utrzymać swój status bieguna grawitacyjnego w regionie postsowieckim. Poza tym Unia Europejska ma do czynienia z nowymi wydarzeniami międzynarodowymi i musi zmagać się z utrzymującymi się skutkami globalnego kryzysu gospodarczego.

Mimo że Unia Europejska i Rosja walczą o wpływy w regionie postsowieckim, istnieje ważna różnica między obiema stronami. Z drugiej strony Unia Europejska stara się wzmocnić swoje wpływy w regionie poprzez wspieranie gospodarki rynkowej, promowanie dobrego zarządzania i wzmacnianie dialogu politycznego. Dlatego zrównoważenie tych wysiłków jest niełatwym zadaniem.

Możliwość kontrolowania przez Rosję swojej orientacji strategicznej

Jeśli wojna na Ukrainie jest punktem zwrotnym w konflikcie, przywódcy UE muszą mieć nową strategię wobec Rosji w Europie. Jednak zanim nowa strategia zostanie opracowana, Unia Europejska musi podsumować swoje porażki z przeszłości. Powstała strategia musi być realną i wiarygodną alternatywą, która wspierałaby zachodnie interesy.

Dobrą strategią dla UE byłoby lepsze skoordynowanie działań państw członkowskich i skupienie się na kwestiach bezpieczeństwa. Może to oznaczać ponowną ocenę równowagi między Rosją a NATO. Ważne jest, aby nie zakładać, że Moskwa będzie nadal dążyć do agresji jednego państwa.

Innym kluczowym elementem strategii UE wobec Rosji jest jak najlepsze wykorzystanie sytuacji na Ukrainie. Oprócz wzmacniania prawa międzynarodowego i promowania społeczeństwa obywatelskiego, ministrowie spraw zagranicznych UE skupili się na sektorze energetycznym, wzywając kraje UE do zwiększenia odporności na zagrożenia hybrydowe.

Wreszcie, UE powinna być gotowa do prowadzenia operacji w strefach konfliktu, w tym misji pokojowych. Na przykład powinna być gotowa zorganizować konferencję pokojową w Europie Wschodniej.

Stosunki z rosyjskim społeczeństwem obywatelskim powinny być w centrum zainteresowania

W obliczu ciągłego rozprawiania się rządu rosyjskiego ze społeczeństwem obywatelskim Unia Europejska i Stany Zjednoczone powinny skupić się na pomocy wygnanym aktorom. Ich wkład w przyszłość Rosji jest ważny. Może on zwiększyć stabilność i wywrzeć presję na reżim.

Rosjanie dysponują bogatym doświadczeniem, które rządy państw zachodnich powinny wykorzystać. Mogą wzmocnić działania antykorupcyjne i pomóc w ściganiu korupcji międzynarodowej.

Publikowanie tych działań może również wzmocnić legitymację tych organizacji i ich spraw. Może to pomóc w uzyskaniu poparcia społecznego i wsparcia dyplomatycznego dla tych spraw.

UE i Stany Zjednoczone powinny wspierać te wysiłki poprzez finansowanie badań nad rosyjskimi zesłańcami. Powinny też stworzyć programy tytułowe dla dziennikarzy i obrońców praw człowieka. Najlepiej byłoby, gdyby programy te zapewniały również stypendia zawodowe w USA.

Rosyjscy zesłańcy potrzebują sieci kontaktów i wsparcia psychologicznego. Mogą potrzebować więcej szkoleń w języku ojczystym, aby lepiej angażować się w życie społeczeństw, które ich przyjmują. Z tych powodów UE powinna opracować politykę opartą na wartościach, aby im pomóc.


Oceń: Czy Rosja jest w unii europejskiej?

Średnia ocena:4.59 Liczba ocen:23