Polegać jak na Zawiszy?

Niezależnie od tego, czy jesteś sportowcem, czy zwykłym człowiekiem, są rzeczy, które możesz zrobić, aby działać jak Zawisza. Ważne jest dobre nastawienie, ale także solidny plan. Nie możesz polegać na przypadkowych rzeczach, które pomogą Ci przetrwać dzień. Jeśli nie jesteś skoncentrowany, będziesz się stresować i frustrować. Jeśli jednak wiesz, co robisz i jesteś gotowy, będziesz przygotowany na wszystko.

Wojna Zygmunta z Turkami Osmańskimi

Sygmunt III Węgierski prowadził wojny z Turkami Osmańskimi. Jego krucjaty przeciwko Turkom Osmańskim miały miejsce pod koniec XIII i na początku XIV wieku. Zostały one zorganizowane w celu pokonania ekspansjonistycznych ambicji Turków. W wyniku krucjat zginęło wielu tureckich żołnierzy, w tym sułtan.

W 1396 roku osmański sułtan zarządził atak z zaskoczenia na serbskiego króla Zygmunta. Zygmunt bronił się przed Turkami z pomocą dużej armii, w skład której wchodziły liczne jednostki lokalne. Niektóre z tych jednostek były sprzymierzone z partią polityczną Zygmunta. On też nominalnie dowodził bitwą. Nie był jednak w stanie przeciwstawić się przeważającym siłom Osmanów. W bitwie pod Nicopolis Zygmunt stracił 500 ludzi.

W XIII wieku na zachodzie pojawił się nowy nurt religijny, któremu sprzeciwiały się władze świeckie. Skłoniło to Kościół katolicki do rozpoczęcia krucjaty przeciwko Turkom.

Rycerz polski

Zawsze dobrze jest polegać na swoim przeczuciu. Jest to szczególnie prawdziwe na wojnie, gdzie intuicja i instynkt mogą się naprawdę opłacić. Będziesz miał dodatkową przewagę nad wrogiem, jeśli będziesz miał oczy i uszy otwarte.

Świetnym przykładem jest Zawisza Czarny z Garbowa. Był on polskim rycerzem i popularnym bohaterem ludowym. Jego imię było ukłonem w stronę czarnego rycerza z Garbowa. Mimo że był dobrym wojownikiem, Zawisza był też dobrym dyplomatą. Do tego stopnia, że nadano mu imię w polskiej przysiędze harcerskiej.

Jednym z najważniejszych obowiązków, jakie pełnił, był wysłannik króla Zygmunta Luksemburskiego. Brał też udział w soborze w Konstancji. Przez pewien czas był gwiazdą tego wydarzenia. W tym czasie brał udział w wielu wymyślnych i kosztownych ceremoniach. Do najbardziej imponujących z nich należało wynalezienie „cudownego oka”.

Poza swoimi obowiązkami dowodził ponad 500 jeźdźcami. Ostatecznie dowódca otrzymał starostwo kruszwickie.

Członek Zakonu Krzyżackiego

Zakon Krzyżacki, który początkowo powstał jako hospicjum dla pielgrzymów, w 1198 roku stał się zakonem wojskowym. W 1525 roku rewolta pruska zniszczyła wszystkie ziemie pruskie kontrolowane przez zakon. Zakon nadal jednak utrzymywał kontrolę nad dużą częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Zakon miał pięć urzędów i strukturę regionalną. Produkował też własne monety. Po drugiej wojnie światowej zakon odtworzył się w Niemczech i Austrii.

Zakon został osłabiony przez wewnętrzne konflikty i ostatecznie został pokonany w 1410 roku w bitwie pod Grunwaldem. Jednak w latach 90. XX wieku nadal istniał jako instytucja charytatywna.

Jednym z jego członków był Zawisza Czarny (Czarny Rycerz). Jego herb pochodził z Grabowa w Polsce. Był dobrze wyszkolonym pięściarzem i zapaśnikiem. Walczył także w służbie Zygmunta Luksemburskiego.

Zespół Phelana-McDermida u Ethana Zawiszy

Przez prawie trzy lata Sadie Zawisza pracowała jako behawiorysta w domu dla Ethana Wall, małego dziecka z zespołem Phelana-McDermida. Choć Ethan nie zawsze był cierpliwy w rozwoju, Zawisza zauważyła stałą poprawę. Zaczęła spisywać swoje wspomnienia o Ethanie w dziennikach, by w końcu stworzyć z nich pamiętnik.

Po kilku miesiącach Ethan zaczął mieć 15-minutowe napady. Rozpaczliwie potrzebował leków ratunkowych. To utrudniało mu komunikację, więc Zawisza zaczął odwiedzać go sześć dni w tygodniu, przez wiele godzin. Celem było pomóc Ethanowi w nawiązaniu kontaktu z otaczającym go światem.

Zawisza ukończy studia licencjackie z zakresu stosowanej analizy behawioralnej i będzie pracować jako technik behawioralny w Boston Behavior Learning Centers. W przyszłości planuje podjąć się nowej roli jako opiekunka dla innego dziecka z zespołem Phelana-McDermida. W międzyczasie cieszy się na swoją nową pracę.

Oceń artykuł: Polegać jak na Zawiszy?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5