Pomóc dziecku uzależnionemu od internetu

 • 07.10.2021, 14:00
 • Grupa Tipmedia
Pomóc dziecku uzależnionemu od internetu

Profilaktyka

Rodzice i opiekunowie są pierwszymi wychowawcami, powinni zatem zdobywać wiedzę i kompetencje medialne w celu przekazywania ich swoim dzieciom.

 

Co możesz zrobić jako rodzic/opiekun?

 • wprowadzić zasady korzystania z internetu i telefonu komórkowego,

 • uwrażliwiać dzieci na temat udostępniana informacji o sobie w internecie,

 • stosować pakiety ochronne kont na portalach społecznościowych,

 • informować dzieci, aby nie klikały w podejrzane odsyłacze,

 • ostrzegać przed akceptacją osób zupełnie obcych, które wysyłają im swoje zaproszenie,

 • zabraniać dzieciom spotkania z osobą poznaną w Internecie,

 • prosić aby dziecko opowiadało o sytuacjach poczucia zagrożenia, strachu, dyskomfortu związanego czyimś zachowaniem w internecie,

 • rozmawiać z dzieckiem o tym, jakimi informacjami może się dzielić w internecie

 

A gdy profilaktyka to za mało?

Osoby uzależnione od Internetu wymagają pomocy psychoterapeutycznej

 

Gdzie szukać pomocy?

 • instytucje specjalizujące się w tego rodzaju terapii,

 • grupy wsparcia dla osób uzależnionych od internetu,

 • grupy Anonimowych Siecioholików

  • opracowano wersję „Dwunastu Kroków” dla uzależnionych od internetu, opartą na doświadczeniach Anonimowych Alkoholików.

 

Terapia zespołu uzależnienia od Internetu jest bardzo podobna do programów leczenia uzależnienia od alkoholu czy patologicznego hazardu.

 

Pomocne w terapii jest także przygotowanie szczegółowego planu dnia, a w nim przede wszystkim określenie ram czasowych korzystania z Internetu, a także innych codziennych aktywności, łącznie z wypoczynkiem.

 

Zasady wspierające proces leczenia

 • korzystanie z komputera w obecności innych osób,

 • zmiana pór dnia korzystania z internetu,

 • wydłużanie przerw - więcej krótszych sesji,

 • codzienne odnotowywanie swoich wszystkie aktywności związanych z korzystaniem z internetu,

 • powstrzymanie się od używania w sieci pseudonimów.

Grupa Tipmedia
Materiał zewnętrzny
Podziel się: