Wywiad ze Starostą Powiatu Płońskiego - Elżbietą Wiśniewską

  • 26.05.2020, 09:35 (aktualizacja 10.06.2020, 19:48)
Wywiad ze Starostą Powiatu Płońskiego - Elżbietą Wiśniewską Fot. zbiory Starostwa Powiatowego w Płońsku
Epidemia koronawirusa spowalnia, a obostrzenia rozluźniają się. Jak wygląda obecna sytuacja na froncie walki z pandemią w powiecie płońskim? O tym rozmawiamy ze Starostą Powiatu Płońskiego Elżbietą Wiśniewską.

Extra Płońsk: Pani Starosto, obostrzenia spowodowane przez pandemię koronawirusa rozluźniają się. Jak przedstawia się sytuacja na terenie powiatu płońskiego?

Elżbieta Wiśniewska: Sytuacja jest stabilna. Obostrzenia są zmniejszane, otwieramy się ale robimy to w sposób kontrolowany i bezpieczny, na tyle na ile jest to możliwe. Wraca bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie i jednostkach. W niektórych, jak na przykład w Powiatowym Urzędzie Pracy, trwała ona w zasadzie cały czas. „Odmrażamy” szkolnictwo specjalne, poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i zaczyna normalnie funkcjonować Środowiskowy Dom Samopomocy. Od 1 czerwca wracają planowe zabiegi w szpitalu.To tak w telegraficznym skrócie.

 

Extra Płońsk: Jak obecnie wygląda funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Płońsku?

Elżbieta Wiśniewska: Mimo pandemii jako Powiat realizujemy swoje zadania, w tym ważne inwestycje takie jak np. budowa ścieżek rowerowych przez Powiat Płoński od ulicy Kopernika/ Młodzieżowej aż do Arcelina w ramach unijnego projektu realizowanego z Miastem Gminą Płońsk. Pozyskaliśmy również dofinansowanie 700 tysięcy złotych na przebudowę drogi powiatowej nr 3073 W Kroczewo –Wojny –Wilamy o długości 1,032 km z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku złożyło wniosek w ramach programu Erasmus + na kształcenie kadry i otrzymało grant  w wysokości 78 7101 euro. Pozyskaliśmy również dofinansowanie w ramach programu ,,Zdalna Szkoła” 100% dofinansowania na zakup 44 laptopów. Takie pozytywne wiadomości napędzają nas do dalszego działania.

Od poniedziałku, 25 maja wraca bezpośrednia obsługa interesantów, ona się częściowo odbywała także wcześniej, np. Wydział Architektoniczno - Budowalny nie zrezygnował z niej wcale, ograniczając jedynie sposób kontaktowania się z projektantami i ich klientami. W Wydziale Geodezji także można było załatwić wszystkie sprawy. Cieszę się, że rok temu udało się nam uruchomić Geoportal, który w nowych realiach okazał się wręcz niezbędny.

Największym wyzwaniem przed epidemią, ale także w jej trakcie i obecnie jest obsługa klientów Wydziału Komunikacji. W 90-tysięcznym powiecie są ich dziesiątki tysięcy. Sprawy są podobne, ale każda inna. Zdarzają się auta sprowadzane spoza strefy UE, których rejestracja potrafi trwać dwie godziny. Wprowadzone od 1 stycznia przepisy i sankcje finansowe za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni (także za niezgłoszenie jego zbycia) jeszcze przed epidemią doprowadziły do gigantycznych kolejek. W czasie epidemii sankcje zostały zawieszone.

Obsługiwać bezpośrednio będziemy na razie tylko osoby, które zarejestrują się  na konkretny dzień i godzinę przez internet. Natomiast wydawanie dokumentów – praw jazdy i dowodów rejestracyjnych odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

W tym kontrolowanym otwieraniu się chodzi o to, by interesanci mogli wejść do starostwa, ale także o to, by zarówno interesanci, jak i obsługujący ich urzędnicy czuli się bezpiecznie, dlatego powrót kolejek w korytarzu Wydziału Komunikacji nie wchodzi w grę. Musimy wspólnie nad tym zapanować. Prosimy interesantów o wyrozumiałość i cierpliwość oraz przynoszenie kompletnych dokumentów, bo to bardzo przyspieszy załatwienie Państwa sprawy. W wydziale jest ogromna ilość spraw, które zostały przesłane pocztą, wrzucone do urny lub za pośrednictwem e-PUAP. Dokumenty są często niekompletne i wymagają uzupełnienia. Oprócz bezpośredniej obsługi interesantów, urzędnicy muszą załatwiać także te sprawy. Zwiększyliśmy liczbę osób obsługujących interesantów w Wydziale Komunikacji, uruchomiliśmy nowy system internetowych zapisów, ale i tak należy liczyć się z kolejkami, także tymi internetowymi.

 

Extra Płońsk: Pani Starosto, jakie przeciwdziałania zostały do tej pory podjęte w związku z COVID-19?

Elżbieta Wiśniewska: Różne, w zależności od placówki, potrzeb i przepisów ogólnych. W powiecie jest wiele różnych jednostek. Niektóre, na przykład szkoły, zostały od razu zamknięte, decyzją rządu, w innych ograniczyliśmy działalność do niezbędnego minimum, na przykład w domu dziecka zostały tylko te dzieci, których nie można było odesłać do domów rodzinnych, jest ich nie 40 a 10, Środowiskowy Dom Samopomocy zawiesił działanie i przeniósł się do świata wirtualnego, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie działał i działa normalnie, tyle, że wprowadzono tam od początku maksymalny reżim sanitarny i takie obostrzenia, żeby zminimalizować ryzyko „przyniesienia” do placówki zarazków koronawirusa. Ta placówka jest najbardziej narażona niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się wirusa w środowisku, gdzie przebywają starsi, schorowani ludzie. Podobnie z resztą, jak szpital, w którym początku pandemii wstrzymano odwiedziny pacjentów, ograniczono do ostrodyżurowych przyjęcia do oddziałów, głównie o charakterze zabiegowym. Wejście do budynku szpitala jest możliwe tylko głównymi drzwiami, każdy wchodzący ma mierzoną temperaturę ciała zgodnie z wytycznymi wojewody mazowieckiego. Pacjenci, którzy zgłaszają się do szpitalnego oddziału ratunkowego udzielają wstępnego wywiadu epidemiologicznego, dopiero wówczas wpuszczani są do oddziału. W przypadku pacjentów podejrzanych o zakażenie, bądź będących z kontaktu z pacjentem podejrzanym mają wykonywane badanie w kierunku koronawirusa. Od poniedziałku szpital rozpocznie oznaczanie przeciwciał w klasieIg M i Ig G, czas oczekiwania na wynik – kilka minut. To pozwoli natychmiast rozpoznać świeże zakażenie.

Dzięki temu, że szpital może wykonywać testy w kierunku COVID-19, jesteśmy w stanie - tam gdzie to konieczne – diagnozować osoby z grupy ryzyka albo w związku z możliwym ryzykiem i tak, otwierając przed kilkoma dniami przedszkole w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym postanowiliśmy pobrać próbki od 36 pracowników. 34 wyszły ujemne, dwie do powtórzenia ze względu na wątpliwości.Wszystko po to, by zapobiec powstawaniu ognisk epidemii. Nasze działania dotyczące przeciwdziałaniu COVID-19 nie dotyczy tylko sfery epidemicznej, ale także od gospodarczej. Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny w sposób istotny wpływa na sytuację ekonomiczną firm.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku od ponad 6 tygodni wspiera przedsiębiorców powiatu płońskiego, udzielając dofinansowania wynikającego z ustawy o Tarczy Antykryzysowej. Wydłużono godziny pracy, zaangażowano dodatkowych pracowników, uruchomiona została infolinia dla klientów, a także 5 dodatkowych numerów telefonów. Zakupiony został nowy skaner do szybszego skanowania dokumentów wprowadzanych do systemu.Mimo napływu ogromnej ilości wniosków przedsiębiorców są one realizowane niezwłocznie przy jednoczesnym zachowaniu norm administracyjnych, do przestrzegania których, mimo nadzwyczajnej sytuacji, urząd jest zobligowany.

Do chwili obecnej (20 maja) z mikropożyczki w wysokości 5 000 zł (art. 15zzd)na kwotę ogółem 11 555 000 zł.  skorzystało 2 311 mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność na terenie powiatu płońskiego. Ogółem wpłynęły 3 594 wnioski, 485 czeka jeszcze na rozpatrzenie. Średni czas rozpatrywania wniosku od chwili wpłynięcia do urzędu do wypłaty środków na konto przedsiębiorcy wynosi 7 dni.

Zaangażowano kwotę 1 509 273,79  zł w ramach dofinansowania  części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb), z czego 854 251,76 zł została już przyznana i przyczyniła się do ochrony 188 miejsc pracy i wypłacono 22 352,33 zł. Ogółem przedsiębiorcy złożyli w pierwszym naborze 114 wniosków.

W ramach dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności przyznano 371 540,00 zł – dla 67  przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (art. 15zzc), z czego wypłacono już 39 000,00. W pierwszym naborze wpłynęło 130 wniosków, z czego 37 jest jeszcze nierozpatrzonych.

Warto zauważyć, iż na terenie powiatu płońskiego do tej pory nie odnotowano zwolnień grupowych ani znacznego napływu osób bezrobotnych.

 

Extra Płońsk: Edukacja w czasie pandemii przebiega zdalnie, dla uczniów to szczególnie trudna sytuacja

Elżbieta Wiśniewska: Na samym początku szkoły dokonały wśród nauczycieli oraz rodziców i uczniów diagnozy dostępności do komputerów i internetu. Okazało się, iż w części szkół występują problemy - nie wszyscy uczniowie mają dostęp do komputera (np. rodziny wielodzietne), jak również są przypadki brak zasięgu lub odpowiedniej jakości łączy internetowych, czy też problemem jest przestarzały sprzęt komputerowy nie obsługujący wszystkich multimediów. Problem ten w większym stopniu dotyczył placówek kształcenia specjalnego. By wyposażyć szkoły w sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość Powiat Płoński przystąpił do prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji programu:„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Pozyskano dotację w wysokości 100 tys. zł. i zakupiono 44 laptopy z oprogramowaniem. Zostały one przekazane do szkół z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli.

           

Extra Płońsk: Jak wygląda w praktyce zdalne nauczanie w naszych szkołach?

Elżbieta Wiśniewska: Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie i komunikują się z uczniami poprzez: dziennik elektroniczny, sms-y, Facebook, Skype,  Microsoft Teams, Messenger, szkolną platformę e-learningowąMoodle (ZS nr 2), testy on-line, mailing - wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży lub inne do wyboru. Lekcje są również nagrywane i wysyłane uczniom. Szkoły wykorzystują również materiały rekomendowane przez MEN (platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl) i Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną.           Nauczyciele monitorują aktywność ucznia w kanałach komunikacyjnych, które wykorzystują w nauczaniu. Nieco inaczej wygląda zdalne nauczanie w placówkach kształcenia specjalnego. Wynika to z niepełnosprawności uczniów oraz specyfiki i różnorodności prowadzonych zajęć. Ośrodki szkolno-wychowawcze w Płońsku i w Jońcu zorganizowały kontakty z rodzicami  i uczniami poprzez wybrane wspólnie kanały komunikacyjne, w szczególności e-maile do rodziców i uczniów, komunikatory. Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu, nauczyciele przygotowują pakiety z materiałami dydaktycznymi, które są drukowane w szkole i przekazywane dla ucznia. Od 18 maja następuje stopniowe wznawianie działalności edukacyjnej przez Ośrodki.

Największe jednak wyzwanie stanowiła organizacja zajęć kształcenia zawodowego, zwłaszcza praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku oraz Technikach i Branżowych Szkołach  I Stopnia. Kształcenie w zakresie teoretycznym zostało zorganizowane zasadach jak z przedmiotów ogólnokształcących.

Większość uczniów uczestniczy we wszystkich proponowanych przez nauczycieli aktywnościach. Jednak są i tacy, którzy mimo posiadania odpowiedniego sprzętu i dostępu do Internetu, niechętnie komunikują się z nauczycielami i nie korzystają zajęć on-line. Zaangażowanie w udział w nauczaniu zdalnym jest największe w liceach, słabsze w technikach oraz najsłabsze w branżowych szkołach I stopnia. Odsetek uczniów świadomie unikających udziału w zajęciach w szkołach powiatu oscyluje w wielkościach 1-2%. (35-70 osób). Szkoły, poprzez  pedagogów szkolnych i wychowawców starają się komunikować się z tymi uczniami z różnym skutkiem. Przed nami nie lada sprawdzian – matury w czasie epidemii oraz rekrutacja do szkół średnich. Będą to pracowite „wakacje”.

 

Extra Płońsk: Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna związana ze szpitalem płońskim  na tle innych powiatów? Czy można powiedzieć, że jest stabilna?

Elżbieta Wiśniewska: Sytuacja epidemiologiczna jest na bieżąco monitorowana. Można powiedzieć, że jest stabilna. Warto odnotować trzy newralgiczne momenty związane z funkcjonowaniem szpitala w okresie pandemii. Pierwszy, na przełomie marca i kwietnia, gdy u jednego z pacjentów hospitalizowanego w oddziale internistycznym wykryto obecność koronawirusa. Przeprowadzono natychmiastową ewakuację pacjentów, personel został przebadany, oddział zdekontaminowano, po kilku dniach powrócił do dalszej pracy. Wzorcowy przykład współpracy płońskiego szpitala, sąsiednich szpitali, dyrekcji Mazowieckiego Oddziału NFZ i szefostwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Drugi, gdy okazało się, że dwie pracownice oddziału położniczo – ginekologicznego miały kontakt z pacjentką podczas pobierania krwi w prywatnej placówce, która była Covid – dodatnia. Położne szybko odsunięto od pracy, zmieniono grafiki pracy personelu medycznego, cały personel błyskawicznie przebadano. Trzeci, gdy okazało się, że w szpitalnym oddziale ratunkowym przebywała pacjentka, która zataiła przed personelem informację, iż jej mąż jest zakażony koronawirusem, później okazało się, że ona sama również. W tym przypadku także podjęto szybkie decyzje, które zredukowały ryzyko transmisji do minimum. To pokazuje sprawność działania i bardzo dobre przygotowanie płońskiej placówki.

Warto zaznaczyć, że płoński szpital robi dwa rodzaje testów – pobieramy wymazy do badań genetyczny, a niedawno zdecydowaliśmy się także na szybki testy przesiewowe. W sumie szpitala wykonanych zostało 618 badań w tym na potrzeby szpitala ok 279 testów pracownikom szpitala, 289 testów pacjentom szpitala oraz 50 badań pracownikom szkoły. Bezpieczeństwo to dla nas priorytet.
 

Dziękuję za rozmowę

ROZMAWIAŁA  KATARZYNA  RÓLKA

 

__1

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe