Erasmus+ programem międzynarodowych wyjazdów nie tylko dla seniorów!

  • 24.05.2020, 18:11
Erasmus+ programem międzynarodowych wyjazdów nie tylko dla seniorów! Fot. zbiory PCPR Płońsk Na zdjęciu: Agnieszka Piekarz, dyrektor PCPR w Plońsku
W dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym projektów Erasmus+. Dopiero teraz w maju 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie projektu.

Edukacja dorosłych dla nowych wnioskodawców, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji. Celem szkolenia było przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych, prezentacja przykładów dotychczas realizowanych projektów oraz umożliwienie skonsultowania pomysłów na projekty
w sektorze edukacji dorosłych.

Szkolenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ udział w projekcie przynosi wiele korzyści dla jego realizatorów, m.in. kadra poprawia kompetencje potrzebne do wspierania uczenia się osób dorosłych, a organizacja rozwija współpracę międzynarodową w tym obszarze.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

Program Erasmus + jest skierowany dla organizacji i instytucji prowadzących działania na rzecz rozwoju osób dorosłych w obszarze niezawodowym, zajmujących się edukacją formalną, poza formalną i nieformalną.

O dofinansowanie mogą ubiegać się np. szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, ludowe i otwarte, a także instytucje kultury i organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, władze lokalne. Z udziału w projektach może korzystać kadra tych organizacji (Akcja 1 i Akcja 2) oraz dorosłe osoby uczestniczące w działaniach edukacyjnych(Akcja 2).

W ramach Akcji 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych umożliwia organizacjom działającym
w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem jest poprawa kompetencji kadry. Wspieranie uczenia się osób dorosłych  i rozwój współpracy międzynarodowej
w tym obszarze, dzięki czemu organizacja może podnieść jakość swoich usług. Realizacji tych celów służą szkolenia edukacyjne kadry, zwane mobilnościami.

Szkolenia zaplanowane w ramach projektu wynikają z potrzeby dotyczącej poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowiania organizacji wnioskującej w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Potrzeby te identyfikuje się i opisuje we wniosku o dofinansowanie
w tzw. Europejskim Planie Rozwoju. W planie wskazuje się kompetencje kadry wymagające poprawy i jak efekty szkoleń przełożą się na codzienna pracę organizacji w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych. Projekt przynosi konkretne korzyści nie tylko uczestnikom szkoleń
i organizacji wysyłającej, ale też osobom dorosłym korzystającym z oferty danej organizacji i innym podmiotom współpracującym.

Dzięki współpracy międzynarodowej w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych organizacje mogą wymieniać się doświadczeniami, rozwijać swoje oferty, poprawiać kompetencje swojej kadry i pracować nad nowymi rozwiązaniami.

Z wyjazdów może korzystać jedynie kadra organizacji wysyłającej, zaangażowana
w niezawodową edukację dorosłych, np. nauczyciele szkół ogólnokształcących dla dorosłych, szkoleniowcy, edukatorzy dorosłych działający w społecznościach lokalnych oraz inni pracownicy wspierający uczenie się dorosłych, w tym kadra zarządzająca. Do kadry,  w rozumieniu programu Erasmus+, zaliczani są pracownicy zatrudnieni na umowę  o pracę/dzieło/zlecenie oraz wolontariusze i członkowie organizacji pełniący rolę kadry edukacji dorosłych.

 

Szczegółowe informacje o programie Erasmus Plus można znaleźć na stronie w języku polskim: http://erasmusplus.org.pl

PCPR w Płońsku dnia 05.02.2020r. złożyło do Narodowej Agencji Programu Erasmus + wniosek projektowy pn: "Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej", który będzie realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 30.06.2022r., we współpracy
z europejskimi organizacjami przyjmującymi z Włoch, Anglii i Niemiec oraz Malty.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ dnia 14 maja 2020 r. ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. - Mobilność kadry edukacji dorosłych w programie Erasmus+
i wniosek złożony przez PCPR w Płońsku został zaakceptowany i otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: "Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej" na kwotę 78 710,00 euro.

Projekt pn: „Europejskie umiejętności pracowników pomocy społecznej” otrzymał finansowanie w ramach programu ERASMU+ Akcja 1 Edukacja Dorosłych. Projekt będzie realizowany przez PCPR w Płońsku w okresie od 1 października 2020 r.

Celem projektu jest rozwój potencjału kadry pomocy społecznej, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

W ramach działań planujemy współprace z organizacjami z terenu Włoch, z terenu Niemiec
i Zjednoczonego Królestwa. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych pracowników poprzez udział w 3 tygodniowych kursach językowych na poziomie podstawowych, szkolenia job shadowing, obserwacje i wymianę dobrych praktyk w modelowych ośrodkach prowadzonych przez organizacje partnerskie w obszarze pomocy społecznej i ich podtrzymywanie. W ramach projektu zostały zaplanowane działania związane z mobilnością kadry.

Głównym założeniem projektu jest podnoszenie posiadanych kwalifikacji i zdobywanie nowych doświadczeń przez pracowników pomocy społecznej. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy z rodzinami zastępczymi, a także nawiązanie współpracy europejskiej.

Celem projektu jest:

- zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych pracowników poprzez udział
w trzytygodniowych kursach językowych,

- szkolenia Job Shadowing mające na celu zdobywanie nowych doświadczeń poprzez poznawanie pracy na danym stanowisku, obserwację i wymianę dobrych praktyk  w modelowych ośrodkach prowadzonych przez organizacje partnerskie w obszarze pomocy społecznej.

- nawiązanie współpracy europejskiej z organizacjami partnerskimi w obszarze pomocy społecznej
i ich podtrzymywanie.

Działania te są okazją dla kadry PCPR w Płońsku do zdobycia kompetencji w zakresie zaspokajania potrzeb osób ze środowisk defaworyzowanych, szczególnego podejścia do dziecka, uwzględniając jego potrzeby psychospołeczne wymaga pojawienie się w rodzinach zastępczych - dzieci migrantów. Realizacja projektu pozwoli na włączenie doświadczeń szczególnie w zakresie:

- weryfikacji adekwatności istniejących procedur w stosunku do zakresu działań merytorycznych;

- udoskonalenia systemów proceduralnych służących do budowania długofalowych strategii
a uwzględniając aktualną wiedzę, umiejętności, potrzeby i kompetycje pracowników;

- uelastyczniania struktur w pracy projektowej, tak aby możliwe było szybkie reagowanie
w dynamicznie zmieniającym się środowisku pieczy zastępczej;

- stałego dążenia do zrównoważonego rozwoju przez włączenie do procesów zarządzania wyników ewaluacji projektu, opinii, pracowników co pozwoli na skuteczne budowanie indywidualnych planów rozwoju;

- wzbogacania wiedzy na temat zagranicznych organizacji; - porównywanie standardów pracy zagranicznych organizacji z polskimi;

- udoskonalenia programów i metod pracy z rodziną i dzieckiem;

- poszerzenia wiedzy na temat kultury krajów europejskich i zdobycie wiedzy na temat działania europejskiego systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej;

- poznania innowacyjnych metod pracy z rodziną i dzieckiem;

- zdobycia nowych kontaktów i nawiązanie współpracy z europejskimi organizacjami
i wymienienie dobrych praktyk.

Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do podniesienia jakości zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, wypracowania europejskich standardów, wprowadzenia nowoczesnych i innowacyjnych metod pracy z rodzinami.

Uczestnicy projektu podniosą swoje kompetencje językowe i uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu językowego oraz podniosą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach zagranicznych. Zdobyte i posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, przyczynią się do dalszego rozwijania mobilności europejskiej wśród kadry PCPR w Płońsku.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych i językowych pracowników PCPR w Płońsku. Umożliwi zdobycie doświadczenia w środowisku międzykulturowym.

PCPR zachęca inne jednostki samorządu terytorialnego do udziału w programie Erasmus+.  Nauka zawsze przynosi pozytywny skutek.

 

Info.  PCPR Płońsk

 

__1

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe