,,Nie ma pieniędzy" czyli XXIX Sesja Rady Miejskiej w Płońsku

  • 21.04.2020, 18:20 (aktualizacja 27.04.2020, 06:37)
,,Nie ma pieniędzy" czyli XXIX Sesja Rady Miejskiej w Płońsku
W poniedziałek, 20 kwietnia br. odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Płońsku. To była kolejna sesja spod znaku maseczek i rękawiczek. Zaopatrzeni w nie radni, zasiedli do debat oddaleni od siebie w tzw. bezpiecznej odległości półtora do dwóch metrów. Na sali nie było zaproszonych gości i dziennikarzy. A wszystko to rzecz jasna z powodu pandemii koronawirusa.

Program obrad sesji przewidywał przegłosowanie ośmiu uchwał. „Witam państwa serdecznie w tych szczególnych okolicznościach – otworzył sesję  Przewodniczący Rady Miejskiej, Henryk Zienkiewicz. - Dlatego chciałbym, żebyśmy w miarę sprawnie przeprowadzili tę sesję, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa”.

Już na początku obrad głos zabrał radny Marcin Kośmider pytając, dlaczego rada nie pracuje zdalnie. „Mamy nowy sprzęt, mamy tablety (…) - argumentował radny. - Były robione próby, które wychodziły pomyślnie. Dlaczego (…) sesja nie została zwołana zdalnie?” „Próbowaliśmy obradować zdanie – wyjaśnił Przewodniczący Rady. - Ale większość radnych doszła do wniosku, że jest to niemożliwe. (…) Technicznie było niemożliwe poprowadzenie tej sesji zdalnie”.

Następnie imiennie głosowano nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Płońsku na 2020 r. Osiemnastu radnych było „za” natomiast dwoje radnych wstrzymało się od głosu

Po wniosku radnego Andrzeja Kwiatkowskiego odnośnie do sposobu procedowania podczas sesji (tylko 3-minutowe wystąpienia radnych) i zabraniu głosu w tej sprawie radnych Krzysztofa Tucholskiego i Marcina Kośmidra oraz zasięgnięciu opinii radcy prawnego, głosowano wniosek radnego Kwiatkowskiego. Przy 2 głosach „przeciw”, 6 „wstrzymujących się” i 12 głosach „za” wniosek został przyjęty.

W kolejnym punkcie obrad znalazło się zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Płońsku. Po głosowaniu protokół został zatwierdzony.

Następnie przez kilkanaście minut dyskutowano uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku na 2020 r. Po dyskusji nastąpiło głosowanie nad uchwałą. Czterech radnych wstrzymało się od głosu, czternastu radnych głosowało „za” przyjęciem uchwały. Tym samym przyjęto uchwałę.

W następnej kolejności zajęto się podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Płońska. 14. głosach „za” (6 głosów „wstrzymujących się”)  spowodowało przyjęcie uchwały.

W 7. punkcie porządku obraz radni pochylili się nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2020 r. Podczas głosowania okazało się, że przy 6. głosach „wstrzymujących się” i 14. „za” uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta.

W następnym punkcie sesji radni zajęli się podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest” z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Płońsk. Nie było dyskusji nad tym punktem i w wyniku głosowania (20 głosów „za”) uchwałę przyjęto.

Podobnie jak w poprzednim punkcie nie było dyskusji nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Rada Miasta jednogłośnie tę uchwałę przyjęła.

W 11. punkcie obrad  zajęto się podjęciem uchwały w sprawie zwolnień z opłat za korzystanie z mienia komunalnego. Jak wyjaśnił burmistrz Andrzej Pietrasik, w tym punkcie chodziło głównie o sprawę zaknięcia z powodu epidemii płońskich targowisk. 19 głosów „za” przy 1. głosie „wstrzymującym się” spowodowało przyjęcie tej uchwały.

Następnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Bez dyskusji Rada przyjęła tę uchwałę (19 głosów „za”, jedna osoba nie głosowała).

Po głosowaniach głos zabrał burmistrz Andrzej Pietrasik: „(...) Po raz pierwszy na dwadzieścia pięć lat mojego burmistrzowania jestem w sytuacji, w której nie mogę znaleźć rozwiązań. Dotyczą one praktycznie zamknięcia Miejskiego Centrum Kultury (…), Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (...), Miejskiej Biblioteki Publicznej (…). Dokładamy, jak państwo widzicie, do MCK-u, żeby na bieżąco były płacone faktury i zobowiązania. I nie jesteśmy w stanie dopłacać do końca roku. Zatem to, co będę robił w najbliższym czasie (…), to szukał rozwiązania wyjścia z tej sytuacji. Dodatkowo pogorszyły się nasze wyniki finansowe. Mamy rok do roku niższą subwencję oświatową o kwotę 350 tys. złotych (…). W pierwszym kwartale zmalały wpływy z głównego źródła dochodowego miasta, jakim jest udział w podatku PIT. Zmalały o kwotę 274 tys. złotych. Razem ubytek dochodów wynosi 622 tys. złotych. Bacznie teraz liczymy, jak to się przekłada na podatek od nieruchomości. Jak widzicie, spadną dochody z targowisk i z miejsc parkowania, i to znacznie. W związku z czym biorę bardzo czynny udział w rozmowach ze stroną rządową w zakresie tarczy 1, 2 i 3. (…) Nie ujęto pomocy finansowej dla samorządów. (…)  Chcemy pomagać pracodawcom (…), ale jeżeli nie znajdziemy pieniędzy, będziemy zwalniać z naszych jednostek ludzi. Nie mamy rezerw. (…) Prosimy pana Premiera (…), żeby nam dał wsparcie finansowe na takie zadania. Jeżeli nie może, to żeby nam pozwolił wziąć kredyt. (…) Mamy w tej chwili pat. (…) Nie wiem, czy nie będę musiał w trybie pilnym spotkać się z państwem i szukać rozwiązań. Te rozwiązania mogą być bardzo bolesne, bo dotyczą pracy poszczególnych osób w naszych jednostkach”.

Po półtorej godzinie zamknięto obrady.

 

                                                                    

RED.

 

__1

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe