Poradnia logopedyczna Źródło Mowy

Poznań 60-175
Malwowa 5

Terapia wad wymowy realizowana w gabinecie logopedycznym Źródło Mowy Centrum Logopedii to naprawdę skuteczny sposób na usunięcie lub znaczące zredukowanie wad wymowy wszelkiego rodzaju. Można podjąć tu leczenie seplenienia (sygmatyzmu), zastępowania spółgłosek, braku lub nieprawidłowej realizacji głosek, rotacyzmu, kappacyzmu, gammacyzmu, mowy bezdźwięcznej, lambdacyzmu czy nosowania. Źródło Mowy to także poradnia logopedyczna, w której rodzice mogą zaczerpnąć fachowych konsultacji z logopedą w przypadku podejrzenia u dziecka zaburzeń komunikacji. Pracujący tu zespół dyplomowanych neurologopedów, filologów i nauczycieli pomoże każdemu dziecku i osobie dorosłej w pokonaniu problemów z wysławianiem się.