Czy 1 stycznia to święto kościelne?


Czy 1 stycznia to święto kościelne?

Jeśli zastanawiasz się, czy 1 stycznia jest świętem kościelnym, to nie jesteś sam. Pytanie to jest kontrowersyjne. Wiele osób uważa, że 1 stycznia nie jest dniem świętym w wierze katolickiej, a zatem nie jest dniem obowiązku dla Kościoła. Prawo kanoniczne pozwala jednak biskupom diecezjalnym na zwolnienie z obowiązku świętego dnia w ich diecezji.

Dzień Bożego Narodzenia

Święto Bożego Narodzenia to uroczystość upamiętniająca narodziny Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie na całym świecie celebrują to święto specjalnymi liturgiami, modlitwami i obchodami.

Najwcześniejsza wzmianka o narodzinach Chrystusa w Kościele zachodnim pochodzi z rzymskiego almanachu z 354 roku. W V wieku najazdy barbarzyńców na Imperium Rzymskie spowodowały, że ludy nordyckie zetknęły się z chrześcijaństwem. Prawdopodobnie Yule, pogański rytuał przesilenia zimowego, wywodzi się z plemion germańskich.

Dzień Bożego Narodzenia po raz pierwszy obchodzono na Zachodzie na początku IX wieku. Niektóre kościoły nadal obchodzą je 25 grudnia, podczas gdy inne łączą je z Epifanią, świętem upamiętniającym wizytę trzech mędrców u Dzieciątka Chrystus.

Adwent to okres modlitewnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Pierwotnie był to okres pokuty. Jednak szybkie tempo rewolucji przemysłowej w XVIII wieku przesunęło uwagę na postęp i pracę.

Niepokalane Poczęcie

Niepokalane Poczęcie jest jednym z dwóch głównych świąt maryjnych w kalendarzu Kościoła rzymskokatolickiego. Upamiętnia ono poczęcie Dziewicy Maryi. Ten święty dzień jest obchodzony dziewięć miesięcy przed datą jej narodzin, która przypada na 8 września.

Pokalane Poczęcie jest jednym z najważniejszych świąt katolickich. Upamiętnia ono wiarę w to, że Maryja została poczęta wolna od grzechu pierworodnego. Święto jest również powszechnie obchodzone przez niektóre protestanckie odłamy chrześcijaństwa.

Święto Poczęcia było po raz pierwszy obchodzone w Kościele Wschodniochrześcijańskim już w V wieku. Stało się ono popularną doktryną w średniowieczu. W 1476 roku papież Sykstus IV zatwierdził święto Niepokalanego Poczęcia.

Nie dopiero w XVIII wieku papież Pius IX zdefiniował dogmat o Niepokalanym Poczęciu. Jego konstytucja apostolska Ineffabilities Deus wzmocniła znaczenie tego święta maryjnego.

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych to święto chrześcijańskie, które oddaje cześć zmarłym chrześcijanom i celebruje tych, którzy są w niebie. Jest to także dzień pamięci o zmarłych, zwłaszcza członkach twojego kościoła lub kongregacji.

Niektórzy ludzie mogą odwiedzać cmentarze, aby oddać im cześć. W innych krajach powszechne jest wysyłanie kwiatów tym, którzy odeszli. W dniu Wszystkich Świętych śpiewa się hymn „Za Wszystkich Świętych”. Zachęca on wiernych do spojrzenia w przeszłość i spojrzenia w przyszłość.

W wielu kościołach w dniu Wszystkich Świętych odbywają się specjalne nabożeństwa i ceremonie, podczas których wspomina się zmarłych. Nabożeństwa te obejmują czytanie Błogosławieństw. Tradycja obchodzenia Dnia Wszystkich Świętych sięga czasów Chrystusa. Zgodnie z Modlitewnikiem Powszechnym święto to jest „dniem świętym”, który symbolizuje jedność wierzących w Chrystusa.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej to święto, które upamiętnia boskie macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Jest to również święty dzień obowiązku. W Kościele katolickim obrządku łacińskiego dzień ten jest zwykle obchodzony 1 stycznia. Niektóre parafie obchodzą go w niedzielę poprzedzającą.

Jeden z najwyższych rangą dni liturgicznych, uroczystość to określenie konkretnego dnia w kalendarzu Kościoła. Uroczystość ma wyższą rangę niż wspomnienie lub święto.

W oktawie Bożego Narodzenia Kościół obchodzi Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. Ten dzień święty jest zwykle celebrowany Mszą Świętą.

Nazwa „Matka Boża” oznacza „Niosąca Boga” i jest zachodnim pochodnym greckiej formy Theotokos. Jako tytuł pochodzi z trzeciego lub czwartego wieku.

Prawo kanoniczne zezwala biskupom diecezjalnym na zwolnienie z obowiązku świętych dni dla swojej diecezji

W Kościele katolickim biskupi mają władzę zrzekania się pewnych obowiązków duchownych i świętych dni dla swojej diecezji. Władza ta jest określana mianem władzy dyspensowania. Władza dyspensowania jest określona przez prawo kanoniczne. Jednak nie we wszystkich przypadkach jest ona wykonywana.

Biskupi diecezjalni mogą korzystać z władzy dyspensy w sytuacjach, w których są gotowi zrezygnować z kapłaństwa, konkubinatu, małżeństwa cywilnego i przeszkody śmierci. Mogą również zwolnić z obowiązku odprawiania Mszy Świętej.

Uprawnienie biskupów diecezjalnych do udzielania takich dyspens zostało potwierdzone przez Watykan. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku znacznie rozszerzył uprawnienia biskupów do udzielania dyspensy od obowiązków.

Ważna przyczyna dyspensy musi uwzględniać dobro wspólnoty. Władza dyspensy nie jest używana w przypadku prawa dyscyplinarnego, przemocy, rozbieżności kultu lub w przypadku naruszenia pierwszego stopnia linii bezpośredniej.


Oceń: Czy 1 stycznia to święto kościelne?

Średnia ocena:4.56 Liczba ocen:8