Jak się umiera na glejaka?

Słyszałeś o chorobie glejaka wielopostaciowego (GBM), ale możesz nie być pewien, w jaki sposób może ona prowadzić do śmierci. Na szczęście dostępne są informacje, które pomogą ci zrozumieć, czym jest ta choroba i jak może prowadzić do śmierci.

Symptomy

Gdy ktoś ma guza mózgu, może doświadczać objawów fizycznych, poznawczych i emocjonalnych. Niektóre z tych objawów mogą sygnalizować koniec życia.

Glioblastoma to rodzaj raka, który powstaje w mózgu. Jest to najczęstszy typ złośliwego guza mózgu i może wystąpić w każdym wieku. Zazwyczaj pacjenci z glejakiem są diagnozowani w zaawansowanym stadium. Oznacza to, że mogą wymagać specjalistycznej opieki.

Jeśli masz bliską osobę z guzem mózgu, może być trudno wiedzieć, jak się nią opiekować. Są jednak kroki, które możesz podjąć, aby ułatwić im umieranie.

Jednym z najczęstszych objawów umierającego pacjenta jest zmęczenie. Zazwyczaj pacjent jest zmęczony z powodu raka i innych leków, a także stresu psychologicznego.

Diagnoza

Glioblastoma to rodzaj guza mózgu. Guzy te charakteryzują się wysoką aktywnością mitotyczną, co powoduje, że komórki nieustannie się replikują. Często wrastają w otaczającą tkankę mózgową. Tempo ich wzrostu jest różne u różnych pacjentów.

Diagnoza glejaka jest ustalana na podstawie pełnego badania. Powinny one obejmować skierowanie do neuroonkologa, neuroradiologa i neuropatologa. Należy również przeprowadzić badanie przedmiotowe i badania krwi w celu wykrycia innych chorób.

Nie ma jednego sposobu leczenia glejaka. Aby poprawić jakość życia pacjenta, ważne jest leczenie guza w sposób zindywidualizowany.

W celu zdiagnozowania glejaka wykonuje się tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. Te badania są stosunkowo bezbolesne i pozwalają szybko zajrzeć do wnętrza mózgu. Po wykonaniu skanu pobierana jest biopsja tkanki. Patolodzy analizują próbki pod kątem cytogenetyki, immunohistochemii i genetyki molekularnej.

Leczenie

Glioblastoma to rodzaj raka mózgu, który atakuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Często jest śmiertelny. Jednak możliwości leczenia uległy poprawie. Ten artykuł pomoże pacjentom i ich rodzinom zrozumieć diagnozę, objawy, leczenie i powikłania. Pacjenci z terminalnym stadium raka doświadczają wielu różnych emocji. Mogą oni podjąć kroki, aby uczynić ten proces łatwiejszym i mniej bolesnym.

Glioblastoma może zostać zdiagnozowana w każdym wieku. Najczęściej występuje w płatach czołowych i skroniowych. Leczenie obejmuje operację, chemioterapię i radioterapię.

Zachorowalność na glejaka jest niska, dotyczy mniej niż 3 procent populacji. Jednak choroba ta jest związana z zespołami genetycznymi. Słaba odpowiedź immunologiczna może zwiększyć ryzyko wystąpienia nowotworu.

Choroba charakteryzuje się szybkim wzrostem, guzami, które mogą zaatakować pobliską tkankę mózgową i wysoką śmiertelnością. Pacjenci mogą przeżyć mniej niż sześć miesięcy od momentu postawienia diagnozy. Osoby, które przeżyły, zazwyczaj borykają się ze znacznymi obciążeniami finansowymi.

Resuscytacja

Śmierć bliskiej osoby z powodu glejaka jest wstrząsającym doświadczeniem dla każdego, kto jest w nią zaangażowany. Oprócz fizycznych skutków choroby, rodziny muszą sobie radzić z fatalnym rokowaniem. Na przykład mediana przeżycia dzieci z tą chorobą wynosi mniej niż 10%. Glioblastoma powoduje wyniszczające objawy, w tym wczesne pogorszenie funkcji poznawczych, co może być bardzo frustrujące dla rodzin.

Wiedza o tym, czego można się spodziewać, może pomóc zarówno pacjentowi, jak i jego rodzinie poradzić sobie z tym, co nieuniknione. Niektóre rzeczy łatwiej powiedzieć niż zrobić, jak na przykład nagłe i niespodziewane wystąpienie krwotoku, który może spowodować natychmiastową śmierć.

Jednym z najważniejszych kroków w procesie opieki u kresu życia jest ustanowienie polecenia DNR (nie reanimować). W zależności od sytuacji, pacjent może zdecydować się na wykonanie zabiegu na miejscu lub wybrać plan długoterminowy.

Opieka paliatywna

Glioblastoma jest najczęstszym typem pierwotnego guza mózgu i jest prawie zawsze śmiertelna. Jednak pacjenci z glejakiem są często leczeni za pomocą chemioterapii, która wykorzystuje leki do zabijania komórek nowotworowych. Leczenie to jest często połączone z radioterapią.

Glioblastoma ma objawy, które mogą się różnić w zależności od lokalizacji guza, jego wielkości i nieprawidłowości objawowych. Może powodować nudności, wymioty, zmęczenie, bóle głowy i niepokój. Pacjenci, którzy doświadczają tych objawów, mogą wymagać hospitalizacji w celu ich opanowania.

Wyzwaniem w opiece u schyłku życia pacjentów z glejakiem jest potrzeba opieki dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. Podczas gdy ogólne podejście do opieki paliatywnej może być odpowiednie dla większości chorych na nowotwory, chorzy na glejaka są wyjątkowi i mają specyficzne potrzeby. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z glejakiem wielopostaciowym, formą glejaka, która charakteryzuje się szybkim postępem choroby.

Poprzedni artykuł

Jak obniżyć anty tg?

Oceń artykuł: Jak się umiera na glejaka?

Ilość ocen: 1 Średnia ocen: 4 na 5