Rozmowa z Arturem Adamskim, dyrektorem MCKSiR w Raciążu

  • 2.07.2018, 12:43
  • Katarzyna Rólka
Rozmowa z Arturem Adamskim, dyrektorem MCKSiR w Raciążu Na zdjęciu Artur Adamski - dyrektor MCKSiR w Raciążu
Artur Adamski – od blisko 5 lat Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Jego dewiza to praca u podstaw, działania prospołeczne oraz pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych. To osoba otwarta na potrzeby mieszkańców. W rozmowie z naszą gazetą przybliża działalność raciąskiej placówki kulturalnej.

Extra Płońsk: Piastuje Pan funkcję dyrektora MCKSiR w Raciążu już wiele lat i w opinii wielu środowisk jest Pan dobrym menadżerem. Czym się Pan kieruje w codziennej pracy i co wg Pana udało się zmienić przez ten czas ?

Artur Adamski: Jestem Dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu już prawie 5 lat. Był to niezwykle intensywny czas. W centrum zaszły istotne zmiany infrastrukturalne, organizacyjne i animacyjne. Oferta kulturalna dla mieszkańców została zróżnicowana, urozmaicona, a przede wszystkim wzbogacona o różnorodne działania, wydarzenia i zajęcia. Zmienił się także sposób funkcjonowania MCKSiR – moją misją i głównym celem działania jest otwarcie raciąskiej kultury na potrzeby mieszkańców oraz współtworzenie oferty razem z nimi,  umożliwienie realizacji ich zamierzeń i pomysłów. Najważniejsze jest dla mnie tworzenie działań prospołecznych, które pozwolą na aktywizację różnych grup wiekowych i społecznych. Istotna jest dla mnie także promocja lokalnych walorów kulturalnych m.in. twórców, artystów z naszego regionu.  Zarządzana przeze mnie instytucja, funkcjonuje właśnie po to by ułatwić realizację pomysłów i idei mieszkańców. Zależy mi także na rozwoju infrastrukturalnym instytucji - przez ostatnie 5 lat raciąskie centrum kultury zmieniło się znacząco. Udało nam się pozyskać liczne dofinansowania na zmiany.

Extra Płońsk: W MCKSiR, w ostatnim czasie, przeprowadzone zostały inwestycje na znaczącą skalę. Na ich realizację pozyskano liczne środki w ramach dofinansowań…

Artur Adamski: Jeśli chodzi o inwestycje i zmiany to działania w naszym centrum rozpocząłem od realizacji dużych projektów infrastrukturalnych – przeprowadzony został gruntowny remont siedziby. Niebawem wspólnie z Gminą Miasto Raciąż - rozpoczniemy realizację kolejnych projektów opiewających na łączną kwotę ponad 3 mln zł, co postawi przysłowiową „kropkę nad i” nad dotychczas wprowadzonymi zmianami infrastrukturalnymi w MCKSiR.

Następnym etapem była realizacja projektu zakładającego doposażenie MCKSiR m.in. w specjalistyczny sprzęt, zakup sceny mobilnej. Cały czas staramy się pozyskać dodatkowe środki na bieżącą działalność, bo jak wiadomo - pieniędzy na kulturę nigdy nie za wiele. Jako gospodarzowi centrum zależy mi, by na jego działalność pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych. Łączna wartość zrealizowanych lub wciąż realizowanych projektów z udziałem takich środków to ponad 5,5 mln zł.

Extra Płońsk: Niedawno MCKSiR dostało dofinansowanie na ,, V Jarmark Raciąski", który odbędzie się w połowie sierpnia b.r. Skąd są środki na ten cel ?

Artur Adamski: Tak, to prawda. W ostatnim czasie MCKSiR w Raciążu dostało dofinansowanie w wysokości blisko 40 tys. zł z  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „V Jarmark Raciąski”. Pozyskana kwota pozwoli utrzymać tę niezwykle ważną imprezę we właściwej randze i na wysokim poziomie. Co więcej, nasz projekt zajął pierwsze miejsce w swej kategorii, co jest dla nas bardzo istotne, ponieważ świadczy o tym, że nasz pomysł i praca zostały docenione. Wydarzenie osiągnęło rangę wydarzenia regionalnego, dzięki któremu nasze miasto jest rozpoznawane i kojarzone na zewnątrz. Najważniejsze, dla mnie jako organizatora, jest jednak to, że to właśnie mieszkańcom uroczystość ta przypadła do gustu. W tym roku nieznacznie zmieniamy formułę i termin. Przenosimy jarmark na 14 – 15 sierpnia. Na drugi dzień wydarzenia przypada Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a także odpust parafialny w Raciążu – do miasta przybywa bardzo dużo ludzi, zatem będą mieli oni okazję skorzystać z naszej oferty. Na pierwszy dzień jarmarku planowany jest koncert gwiazdy, będzie to zespół ENEJ. Zaś drugiego dnia wydarzenia planujemy organizację II Miejsko – Gminnych Dożynek Parafialnych z prezentacją wieńców dożynkowych. Oczywiście to nie wszystkie atrakcje jakie nas czekają. Jak co roku, odbędzie się także jarmark uliczny. Cieszę się, że po raz kolejny dzięki pozyskanym środkom uda nam się zorganizować jarmark – osobiście jest to moje ulubione wydarzenie – to powrót do tradycji, historii – korzeni naszego miasta. To niezwykle ważne by podtrzymywać dziedzictwo kulturowe naszych przodków, a także by przekazywać je młodszym pokoleniom. Już dziś zapraszam serdecznie do udziału w V Jarmarku Raciąskim.

Extra Płońsk: MCKSiR w Raciążu emanuje mnóstwem pomysłów oraz zapałem. Realizujecie liczne działania kulturalne oraz organizujecie różnorodne wydarzenia. Skąd u Pana tyle pomysłów?

Artur Adamski: Raciąski Dom Kultury obchodzi w tym roku 60 rocznicę swojego istnienia. Przez lata jego zadaniem było zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców. Ja postanowiłem zdefiniować podstawy jego działania na nowo. Pierwszym zadaniem, jakie przed sobą postawiłem było  utworzenie zgranego zespołu, który m.in. będzie mnie wspierał w realizacji pomysłów mieszkańców – bo MCKSiR to nie tylko instytucja, to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą. Bardzo często działania centrum opierają się na wsparciu inicjatyw samych mieszkańców. Wysłuchujemy ich potrzeb i zastanawiamy się jak pomóc w zorganizowaniu wydarzeń czy zajęć, które spełniłyby ich oczekiwania i potrzeby. Staramy się by nasza oferta była jak najszersza i różnorodna– od lekkich nastawionych na rozrywkę i dających „oddech od codzienności” działań do propozycji ambitnych, kształtujących opinie. Zależało nam na wzbogaceniu oferty zajęć, znacznie zwiększyliśmy ich ilość i tematykę. W swojej ofercie posiadamy: zajęcia teatralne, rękodzielnicze, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, boks, jumping frog, wokal, zajęcia gry na instrumentach, zajęcia teatralne z nauką języka angielskiego. W ramach raciąskiego centrum kultury działa Dyskusyjny Klub Filmowy i Dyskusyjny Klub Książki. W bibliotece, która wchodzi w struktury MCKSiR prowadzone są różnorodne akcje oraz cyklicznie odbywają się spotkania „Pytaj jeśli możesz i masz kogo” – są to spotkania z mieszkańcami, których celem jest gromadzenie wspomnień, a w konsekwencji wydanie książki. Stanowią one podwaliny pod planowaną Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta i Okolic. Uważam, że jest ona niezwykle potrzebna i bardzo zależy mi na jej utworzeniu. Pozwoli ona na gromadzenie i zachowywanie dla przyszłych pokoleń historii i tradycji danego regionu, w tym historię naszych przodków. W planach mamy także utworzenie specjalistycznych pracowni, m.in. ceramicznej, artystycznej, dziennikarsko - fotograficznej oraz lokalnego radia internetowego. Dzieci i młodzież będą mogły w nich rozwijać swoje pasje i szlifować umiejętności, co może stanowić odpowiednią bazę pod przyszłe kariery. Zależy mi by każdy mieszkaniec, bez względu na wiek czy grupę społeczną, znalazł w naszej ofercie coś dla siebie.

Extra Płońsk: Czy wasz Dom Kultury podejmuje współpracę z innymi organizacjami?

Artur Adamski: Oczywiście. Uważam, że współpraca z organizacjami pozarządowymi, gminami czy instytucjami jest bardzo ważna. Po pierwsze, pozwala ona się rozwijać oraz realizować znacznie więcej różnorodnych działań. Po drugie, zarówno w życiu, jak i w pracy ważne jest by wiedzieć, że możemy liczyć na wsparcie. To istotne, że możemy się zwrócić do tych, którzy pomogą realizować nam nasze plany, cele i założenia. Staram się tworzyć raciąskie centrum kultury otwarte na innych. W ostatnim czasie byliśmy współorganizatorami, m.in. Mazowieckich Dni Rolnictwa w Płońsku, Pikniku rodzinnego w Nowym Gralewie, a w tym tygodniu ruszamy z nowym projektem „Dom Kultury w Drodze”. Na co dzień wspieramy działalność kół i stowarzyszeń. Nie sposób wymienić wszystkie instytucje, z którymi współpracujemy, działamy m.in. z Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszeniem Seniorów, Emerytów i Rencistów, Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Motocyklowym Cavalcade, Klubem  Honorowych Dawców Krwi, Nauczycielskim Klubem Seniora, Klubem Seniora, Klubem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, LKS Błękitni Raciąż, Jednostką Strzelecką Płońsk 1006 oraz Plutonem Strzeleckim Raciąż, LGD – Przyjazne Mazowsze, Stowarzyszeniem Twórców Ziemi Płońskiej „Art – Płona”, Zespołem Krajkowiacy, Stowarzyszeniem Aktywni Seniorzy - Koziebrody. Współpracujemy również z okolicznymi gminami oraz szkołami i przedszkolami działającymi w okolicznych miejscowościach. Wspieramy także inicjatywy osób prywatnych. MCKSiR angażuje się w działania wolontariackie na rzecz m.in. WOŚP, Szlachetna Paczka, Fundacja Odzyskać Radość. Jesteśmy otwarci na współpracę.

W działalności MCKSiR ważna jest także pomoc oraz współpraca Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Raciąża. Przy ich udziale udaje się realizować ciekawe pomysły oraz inwestycje. Otwartość i chęć współpracy władz samorządowych to podstawa do realizacji otwartego programu współpracy w każdej gminie i powiecie.

W ostatnim czasie razem z Gminą Miasto Raciąż angażujemy się w pomoc stowarzyszeniom przy składaniu wniosków o dofinansowanie. Złożono ich już kilkanaście i udało się pozyskać na realizację działań stowarzyszeń łączną kwotę blisko 90 tys. zł. W najbliższym czasie MCKSiR będzie partnerem kolejnej dużej inicjatywy jaką jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Raciążu, na który Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów przy naszym wsparciu merytorycznym, pozyskało dofinansowanie.

Extra Płońsk: Jakie są Pana plany na kolejne lata?

Artur Adamski Jak mówił Johann Wolfgang von Goethe – „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”. Taka właśnie jest moja dewiza. Zależy mi na stałym rozwoju,  otwarciu na potrzeby społeczeństwa, nie tylko tego lokalnego. Co wydarzy się jutro? Tego nie wie nikt. Jednak jestem pewien, że wciąż będę pomagał i umożliwiał realizację celów i pomysłów społeczeństwu. Współpraca i wspólne działanie pozwala nam się rozwijać i osiągać znacznie więcej niż samodzielne działanie. Choć może to powszechne słowa, jednak z mojego punktu widzenia jakże prawdziwe „Razem możemy więcej…”.

 

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Katarzyna Rólka

Katarzyna Rólka
Podziel się:
Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe