Trzy pytania do Danuty Kucińskiej – prezesa LGD PM w Płońsku

  • 28.09.2021, 10:29
Trzy pytania do Danuty Kucińskiej – prezesa LGD PM w Płońsku Fot. Katarzyna Rólka
Budują lokalną, regionalną i międzynarodową współpracę. Wspierają różnorodne przedsięwzięcia mieszkańców gmin powiatu płońskiego. To Lokalna Grupa Działanie Przyjazne Mazowsze w Płońsku. O jej celach i założeniach rozmawiamy z prezesem płońskiej LGD PM – Danutą Kucińską.

Extra Płońsk: Jak długo już LGD PM działa w Płońsku?

Danuta Kucińska: Nasze stowarzyszenie działa od 2003 r., jako LGD od 2008 r., powstało z przekształcenia Mazowieckiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, z inicjatywy ówczesnej prezes Grażyny Opolskiej i przy wsparciu grupy założycielskiej. Uczestniczyliśmy w programie pilotażowym Leader + (2004), PROW 2007-2013 i obecnie wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW na lata 2014-2020.Tworzymy partnerstwo trójsektorowe, systematycznie współpracujemy z przedstawicielami sektora publicznego, gospodarczego i społecznego 11 gmin powiatu płońskiego ale także z innymi LGD z Mazowsza, kraju i UE. Pomoc Lokalnej Grupy Działania skierowana jest do mieszkańców gmin obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, w szczególności mikro i małych przedsiębiorców,  gmin, organizacji pozarządowych i instytucji, lokalnych liderów i wszystkich, którzy mają pomysł na rozwój regionu i poprawę jego atrakcyjności. Nasze główne cele to: rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rozwój oferty weekendowej, a także pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców.

 

Extra Płońsk: Działalność LGD PM to nie tylko dofinansowanie projektów?

Danuta Kucińska: W minionej perspektywie dzięki pracy LGD – Przyjazne Mazowsze gminy, parafie, stowarzyszenia, rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy z powiatu płońskiego, skorzystali ze wsparcia finansowego w kwocie 9 mln 67 tys. zł  i zrealizowali 140 projektów w ramach Leader PROW na lata  2007 - 2013.  W okresie programowania PROW na lata 2014-2020 pozyskaliśmy  8 milionów zł  na inwestycje i przedsięwzięcia dla mieszkańców z 11 gmin i dodatkowo 800 tysięcy jako nagrodę za osiągniecie planowanych wskaźników. Jesteśmy na końcowym etapie  wdrażania lokalnej strategii rozwoju. Ale  praca  LGD to nie tylko dofinansowanie projektów, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy, nowe usługi, inwestycje publiczne, czy inicjatywy lokalne. To systematyczne, wieloletnie działania, aktywizacja społeczności wiejskiej, szkolenia dla mieszkańców, doradztwo, spotkania konsultacyjne, praca rady oceniającej wnioski, projekty współpracy ponadlokalnej i międzynarodowej,  przedsięwzięcia z innych funduszy. To istotna dodana wartość, budowanie współpracy lokalnej, regionalnej i międzynarodowej, uczenie się z doświadczenia innych, inicjowanie, wspieranie różnorodnych przedsięwzięć mieszkańców, lokalnych liderów, identyfikacja i popularyzacja produktów lokalnych. To także promocja obszaru, regionu poprzez realizowane inicjatywy, wydane filmy, publikacje, artykuły, konkursy, wywiady i wiele innych aktywności. Staramy  się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i mobilizować działania na rzecz rozwoju na obszarach wiejskich. Zmiany są potrzebne i wymagają czasu, zdobywamy doświadczenie i ciągle uczymy się.

 

Extra Płońsk:  Co według Pani jest największym osiągnięciem LGD PM?

Danuta Kucińska: Dla niektórych osób sukces to wspinanie się po drabinie pozycji społecznej. Dla mnie to raczej efekt „tańczącej gwiazdy”, która wyłania się z chaosu na etapie tworzenia projektu czy programu. To autentyczna  praca zespołowa dla dobra wspólnego. Dbamy o dobrą atmosferę  i warunki do współpracy zarówno wewnątrz organizacji jak i z naszymi partnerami. Podnosimy kompetencje i umiejętności, ale przede wszystkim wspieramy się w pracy  i inspirujemy do działania zgodnie z zasadą „aby chciało się chcieć”. Zabiegamy o to by innym też się „chciało”, o  współtworzenie lokalnej i ponadlokalnej sieci współpracy, by podejmować wspólne działania w trosce o  nową jakość życia na naszym obszarze. Prowadzimy konsultacje z mieszkańcami i  zbieramy informacje zwrotne, by działać adekwatnie do potrzeb i osiągać planowane rezultaty. Jest to proces długotrwały, efekty nie zawsze są widoczne, pojawiają się problemy, które trzeba rozwiązywać. Nie wszystko i nie zawsze da się zrealizować. Biurokratyczne procedury zniechęcają, to dla niektórych droga przez mękę. Złożoność zjawisk społecznych i gospodarczych, konkurencja i  tempo życia to konieczność ciągłego uczenia się, bycia otwartym, elastycznym i twórczym. W ubiegłym roku zdobyliśmy dodatkowe  800 tysięcy zł na wdrażanie LSR jako jedna z kilkunastu grup na Mazowszu.  Dzięki tej kwocie oraz środkom pochodzącym z przeliczenia tzw. różnic kursowych powstanie na naszym terenie ponad 20 nowych firm i ponad 20 miejsc pracy.  Pozyskujemy  także inne fundusze na inicjatywy lokalne, sfinansowaliśmy i wsparliśmy realizację ponad 20 projektów grantowych mieszkańców, grup formalnych i nieformalnych z naszego obszaru, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zrealizowaliśmy 3  międzynarodowe projekty współpracy oraz zorganizowaliśmy kilka wizyt studyjnych dla mazowieckich LGD  do europejskich partnerskich organizacji. Stawiamy na budowanie marki naszego obszaru, dlatego zorganizowaliśmy 2 edycje przyznawania Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze lokalnym producentom, twórcom i realizatorom inicjatyw bazujących na dziedzictwie lokalnym. Nasze projekty też są dostrzegane i wyróżniane. Warsztaty i utworzenie questu pt. „Piachem, Pólką, lasem z ptasim kompasem” w 2014 roku eksperci unijni wpisali do bazy dobrych praktyk Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich jako godne popularyzowania i wykorzystania przez inne LGD. Prezentowaliśmy nasze inicjatywy jako dobre praktyki  podczas międzynarodowej konferencji „Projekty współpracy a rozwój obszarów wiejskich" w Kielcach we wrześniu 2018 r. zorganizowanej przez Świętokrzyską Sieć LGD. Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań innych organizacji i instytucji w Polsce i UE. Jesteśmy członkiem FAOW, Federacji Mazowia oraz Polskiej Sieci LGD, a także Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego - Park Spółdzielczy w Płońsku. Przed nami nowe otwarcie, w przyszłym roku będziemy wspólnie z mieszkańcami opracowywać nową strategię na kolejny okres programowania.

 

Dziękuję za rozmowę

ROZMAWIAŁA  KATARZYNA  RÓLKA

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__1

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe