Trzy pytania do Andrzeja Sokólskiego - kierownika KRUS w Płońsku

  • 11.08.2020, 09:46 (aktualizacja 19.08.2020, 07:15)
Trzy pytania do Andrzeja Sokólskiego - kierownika KRUS w Płońsku Fot. zbiory prywatne Andrzeja Sokólskiego
Rolnictwo to dla naszego kraju jedna z istotnych gałęzi gospodarki, istotnych i warunkujących jego rozwój. Produkcja rolnicza jest bardzo ważna i ma ona zasadniczy wpływ na jakość żywności, którą spożywamy. Jak sytuacja rolnicza wygląda w powiecie płońskim? O tym rozmawiamy z Andrzejem Sokólskim – kierownikiem KRUS w Płońsku.

Extra Płońsk: Płońsk jest powiatem rolniczym. Jak obecnie wygląda sytuacja osób prowadzących działalność rolniczą i  czy widzi Pan perspektywy rozwoju dla tej branży?

Andrzej Sokólski: Tak, rzeczywiście zawsze byliśmy i jesteśmy powiatem rolniczym, jednak nasza społeczność wiejska bazuje na gospodarstwach o dość małych areałach, to rolnictwo mocno rozdrobnione gdzie średnia powierzchnia upraw wynosi  niecałe 7 ha, a więc również siłą rzeczy niezbyt wydajne ekonomicznie. Podobnie zresztą jest w całym kraju. Stąd potrzeba, a właściwie konieczność prowadzenia intensywnej polityki wsparcia realizowanej obecnie przez Rząd R.P. w tym sektorze gospodarki. Podstawowymi  filarami tej polityki są programy i działania prorozwojowe, modernizacyjne prowadzone w oparciu o  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz nowe regulacje ustawowe,  między innymi te stosowane przez  Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na szczególną uwagę zasługują tu te działania, które umożliwiają młodym ludziom podjęcie samodzielnej działalności  rolniczej, bądź przejęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego po rodzicach czyli działania obliczone na odmłodzenie kadry pracujących w tym sektorze gospodarki. Należy podkreślić, że kwota dofinansowania dla tej grupy młodych zdecydowanych związać  swoją przyszłość zawodową z profesją rolnika tylko między latami 2018 a 2020 została zwiększona ze 100 do 150 tys. zł. Równie duże znaczenie dla pozytywnych przeobrażeń w resorcie ma np. regulacja ustawowa wprowadzona przez rząd w maju 2018r. w zakresie ubezpieczeń społecznych. Umożliwiła ona objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym obcokrajowców  zatrudnianych w gospodarstwach przy produkcji  rolnej i tym samym nadanie im statusu legalnych pracowników. Takich, wysoce wspomagających rolnika w jego ciężkiej pracy, środków i narzędzi prawnych nasi żywiciele dotychczas nie mieli.

 

Extra Płońsk: Jak wpłynęły te nowe rozwiązania i regulacje ustawowe na warunki pracy i opłacalność produkcji rolnej?

Andrzej Sokólski: Z całą pewnością bardzo pozytywnie. Ze względu na wspomniane przeze mnie rozdrobnienie i  małą powierzchnię statystycznego gospodarstwa rolnicy poszukują takich profili produkcji, które przynoszą wyższy dochód  z 1 ha, tak aby mimo szczupłości areału którym dysponują efekt ekonomiczny prowadzenia upraw był większy. W naszym  powiecie stawiają oni na owoce miękkie z przewagą truskawki. Na ten rodzaj produkcji zdecydowało się tutaj ponad 2 tys. plantatorów z pośród 8 tys. osób prowadzących działalność rolniczą. Te  uprawy są jednak wyjątkowo pracochłonne i wymagają dużej ilości rąk do pracy, zwłaszcza w okresie zbiorów. Rząd wyszedł tu naprzeciw tym potrzebom  i  niezbędne ilości sił pracowniczych zostały zagwarantowane właśnie dzięki wspomnianej możliwości objęcia ubezpieczeniem  pracowników – obcokrajowców. W powiecie płońskim liczba takich ubezpieczonych w roku bieżącym sięgnęła 8 tys. , są to osoby przybywające za pracą do naszego kraju w większości z sąsiedniej Ukrainy. Generalnie można powiedzieć, że w ciągu ostatnich  czterech lat rząd wprowadził  wiele wzajemnie spójnych i skoncentrowanych na poprawie warunków pracy i jakości życia na terenach wiejskich działań. Ze względu na ograniczenie miejsca  podam tutaj jedynie kilka przykładów: wprowadzenie od 01.01 2016r. zasiłku macierzyńskiego w wysokości 1tys. zł. miesięcznie wypłacanego przez dwanaście miesięcy, wprowadzenie od 01.10. 2019 zasiłku dla osób starszych nie mogących samodzielnie zadbać o siebie ze względu na stan zdrowia w wysokości 500 zł. jako dodatku do emerytury lub renty,  wniosków o przyznanie takiego zasiłku tylko w powiecie płońskim złożono ok. 1,5 tysiąca,  zapewnienie od 01.01.2017r. możliwości pozostania w ubezpieczeniu KRUS, a więc przy opłacanej składce w wysokości 139 zł. miesięcznie, dla tych , którzy podjęli pracę na umowę – zlecenie i otrzymują wynagrodzenie w wysokości do minimalnej płacy krajowej włącznie, obecnie 2600 zł., wprowadzenie możliwość podjęcia dodatkowej działalności gospodarczej przez rolników w oparciu o preferencyjną składkę uiszczaną do KRUS w wysokości 236 zł. miesięcznie przy ograniczeniu w wysokości rocznego podatku należnego,  aktualnie do 3540 zł., wprowadzenie tzw. działalności na start skutkujące zwolnieniem z opłacania składek przez 6 kolejnych miesięcy dla nowego przedsiębiorcy ubezpieczonego w KRUS. Do szerokiego spektrum działań wsparcia o charakterze powszechnym, oprócz dopłat bezpośrednich naliczanych do powierzchni prowadzonych upraw w średniej wysokości 900 zł. na ha, a także dopłat ONW wypłacanych dodatkowo w zależności od położenia w I bądź II strefie niekorzystnych warunków gospodarowania w wysokości 179 lub 264 zł. należy z pewnością zaliczyć również dopłaty do paliwa rolniczego wynoszące 100 zł. na 1 ha powierzchni upraw plus 30 zł. do jednej dużej jednostki przeliczeniowej bydła, czyli np. do jednej krowy mlecznej. Tych działań i regulacji prawnych wprowadzanych przez rząd,  których celem jest osiąganie lepszych wyników ekonomicznych i lepszych warunków bytowych w gospodarstwie rolnym jest naprawdę dużo. Niezwykle istotne są także działania osłonowe wobec coraz częściej występujących niekorzystnych zjawisk klimatycznych i klęsk żywiołowych. Na tym polu rząd wykazał się w ostatnich dwóch latach wyjątkowo skutecznym i hojnym  wsparciem , np. na pomoc suszową za straty spowodowane klęską suszy lub powodzi w latach 2018 i 2019 przeznaczono ok. 2,4 mld. zł., a stawki rekompensaty w udzielanej  zgodnie z przepisami UE pomocy publicznej wynosiły tu od 500 do 1000 zł. na 1 ha w zależności od procentowych szacunków strat określonych w protokółach sporządzanych przez komisje gminne. Również KRUS udzielała i nadal udziela dla poszkodowanych przez niesprzyjającą. aurę rolników zarówno pomocy  publicznej jak i pomocy de minimis umarzając należne składki za kwartały w których występowały te niesprzyjające uprawom zjawiska. Wprowadzanie takich prorozwojowych i prospołecznych elementów i wektorów polityki państwa w obszarze terenów wiejskich, jak przykłady powyżej, generuje pozytywną progresję w rozwoju tych obszarów.

 

Extra Płońsk: Gdzie widzi Pan zagrożenia i gdzie upatruje Pan szansę na szeroko rozumiany rozwój terenów wiejskich?

Andrzej Sokólski: Sektor rolniczy i szeroko rozumiane środowisko producentów rolnych,  ażeby rozwijać się jako dział gospodarki i jako grupa zawodowa i społeczna potrzebują stabilizacji, również tej w dalszej perspektywie.  Taką stabilizację może zapewnić tylko właściwa polityka państwa, które będzie dbało o kształtowanie odpowiednich warunków, a wiec wsparcie dla wszystkich czynników zwiększających poziom produkcji poszczególnych upraw i hodowli. Obecnie jesteśmy na tej ścieżce, ale zboczenie z tego kursu, zaniechanie wdrażania nowych pożądanych branżowo i społecznie działań byłoby dla polskiego rolnictwa dużym zagrożeniem. Mamy teraz przecież szansę znów zostać głównym producentem i eksporterem owoców miękkich w UE. W oparciu o tą produkcję być może  następnym krokiem będzie odbudowanie przemysłu przetwórczego owoców i warzyw. Mieliśmy przecież w Płońsku HORTEX. Niestety zagrożeniem jest również bezcłowy import produktów rolnych wynikający z naszej przynależności do UE i związany z tym poziom cen w niektórych asortymentach rodzimej produkcji. Choć tutaj rząd pracuje nad rozwiązaniami aby to zagrożenie przekuć na szansę. No cóż, to druga , ciemniejsza strona medalu, którym udekorowała nas UE w 2004r. Musimy wykorzystać wszystkie nasze atuty i mocno wspierać polskie produkty , konsekwentnie rozbudowywać infrastrukturę polskiej wsi. Musimy również dążyć do systematycznego zwiększania potencjału konsumenckiego rolników jako grupy społecznej dla ich korzyści i dla korzyści całego społeczeństwa., gdyż to największa część naszego narodu, sól naszej ziemi.

 

Dziękuję za rozmowę

ROZMAWIAŁA  KATARZYNA  RÓLKA

 

 

 

  

 

 

 

__1

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe