Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska

Szczecin 70-812
Pomorska 66

Kancelaria prowadzona przez komornika Dorotę Działowską swoją siedzibę ma. Komornik sądowy pomaga odzyskać wierzytelności od osób prywatnych, firm oraz organizacji. Kancelaria wszczyna postępowania komornicze na podstawie wniosku egzekucyjnego złożonego przez wierzyciela. Warunkiem złożenia wniosku o odzyskiwanie wierzytelności jest posiadanie prawomocnego wyroku sądu. Windykacja długów prowadzona jest przez komornika w oparciu o procedury prawne. Majątek dłużnika jest wyceniany przez rzeczoznawcę. Na podstawie wyceny komornik ustala cenę wywoławczą w wysokości ¾ wartości przedmiotu i ogłasza licytację. Skuteczne licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości zawsze są podawane do wiadomości publicznej poprzez obwieszczenia wydawane przez kancelarię.