Inservices Agnieszka Szafrańska

Doskonałym źródłem dodatkowych funduszy na rozwijanie przedsiębiorstwa są dotacje unijne. Nie wystarczy jednak samo zgłoszenie chęci uzyskania dofinansowania. Przedsiębiorca starając się o dofinansowenie z UE musi wypełnić szereg formalnych wymagań, odpowiednio przygotować projekt, pokonać szereg biurokratycznych pułapek. Osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy i praktyki mają niemałe problemy z prawidłowym sporządzeniem i złożeniem projektu a cały proces rzadko kończy się sukcesem w postaci przyznania dofinansowania. Mając na uwadze wyżej opisane trudności, warto powierzyć przygotowanie aplikacji fachowcom.

Świadczeniem takich usług zajmuje się właśnie firma InServices. InServices dostarcza profesjonalne wsparcie na każdym szczeblu projektu, od przygotowania dokumentacji konkursowej, poprzez poprawki, pojawiające się podczas oceny projektu aż po nadzór nad pracami związanymi  z realizacją i rozliczeniem projektu. 

Poza pomocą w pozyskiwaniu funduszy unijnych, firma zajmuje się również szeroko pojmowanym doradztwem biznesowym. Przeprowadza szkolenia, zarówno dla osób planujących dopiero rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak i dla czynnych już biznesmenów planujących poszerzenie swej wiedzy i kompetencji. Ciekawym elementem oferty InServices jest  Interim Management, czyli czasowe zarządzanie na zlecenie. Taki specjalista na zlecenie to doskonałe remedium na wielu problemów pojawiających się w trakcie zarządzania firmą, zwłaszcza przy realizowaniu nietypowych dla stałego personelu firmy projektów, wypracowywaniu i wdrożeniach trudnych zmian organizacyjnych czy planowaniu nowych strategii rozwoju firmy.